Stoimy u progu drugiego okresu finansowania polskich przedsiębiorstw, firm i instytucji ze środków Unii Europejskiej. O tym jaki będzie ten okres dla branży turystycznej i czym będzie się różnił od poprzedniego mówił Pan Marek Migdal Prezes Forum Turystyki Regionów, podczas spotkania konsultacyjnego które odbyło się 13 lutego w Poznaniu podczas Targów Turystycznych Tour Salon. W trakcie spotkania, konsultacji poddany został Poradnik dla przygotowujących projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki, który jest przygotowywany na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki. Poradnik dla przygotowujących projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki, ma być materiałem praktycznym, pomagającym z jednej strony piszącym wnioski projektowe a z drugiej oceniającym w zakresie zasadności kwalifikacji turystyki jako działań innowacyjnych, które w nowej perspektywie finansowania unijnego są priorytetowe.

Wszelkie uwagi i sugestie do poradnika, które zostały zgłoszone podczas spotkania oraz te które Państwo prześlą do końca lutego będą stanowiły uzupełnienie Poradnika, tak by materiał nad którym pracujemy stał się źródłem praktycznej wiedzy, zwiększającym możliwości przedsiębiorców i organizacji turystycznych aplikowania o fundusze unijne w nowej perspektywie finansowej do 2020 r.

 

Na Państwa uwagi dotyczące Poradnika czekamy do 29 lutego 2016 roku. Wszelkie sugestie prosimy wpisywać w trybie „śledź zmiany” i odsyłać bezpośrednio do koordynatora zadania Pana Marka Migdala na adres: prezes@forumturystyki.pl

 

Poradnik do pobrania tutaj: Poradnik dla przygotowujących projekty innowacyjne i proinnowacyjne z zakresu turystyki

 

Drugim omawianym podczas spotkania zagadnieniem było VIII GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI. Tegoroczna edycja GREMIUM organizowana jest we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu.

Prof. Grzegorz Gołembski przewodniczący Rady Naukowej GREMIUM podczas spotkania przedstawił propozycje tematów wiodących VIII Gremium Ekspertów Turystyki.

 

Oprócz istotnych treści merytorycznych, GREMIUM, będące spoiwem potencjału branży turystycznej i nauki daje możliwość wypracowania rozwiązań pozwalających kształtować kierunki rozwoju turystyki w Polsce. Do zaproponowanych tematów naukowych Pan Migdal przedstawił propozycje tematów warsztatów branżowych. Spotkanie pozwoliło na konstruktywną dyskusję nad propozycjami oraz dało możliwość zgłoszenia propozycji nowych tematów, które przyjęto pod rozważania.

 

Folder VIII Gremium Ekspertów Turystyki zawierający propozycje tematyczne: tutaj

 

Zachęcamy do składania sowich propozycji tematycznych oraz uwag do zaproponowanych zagadnień na adres gremium@forumturystyki.pl