Badania rynku turystycznego a potrzeby praktyki gospodarczej – możliwości współpracy i koordynacji działań

Przygotowanie i realizacja warsztatów branżowo naukowych nt. Badania rynku turystycznego a potrzeby praktyki gospodarczej – możliwości współpracy i koordynacji działań.