„Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”

string(476) "Projekt "Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie." Projekt "Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ - partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet: VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

„Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim”

string(364) "Realizacja projektu pn. „Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2008-grudzień 2009." Realizacja projektu pn. „Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2008-grudzień 2009.

IV Gremium Ekspertów Turystyki

string(412) "Organizacja konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów” pn. „Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym”, „Kodeks Dobrych Praktyk dla ROT i LOT”, „Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej”. Poznań, 24-26 listopada 2008." Organizacja konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów” pn. „Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym”, „Kodeks Dobrych Praktyk dla ROT i LOT”, „Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej”. Poznań, 24-26 listopada 2008.

„Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?”

string(375) "Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?” w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki kulturowej". Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cedynia 22-24 października 2008, Toruń, 5-7 listopada 2008." Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?” w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki kulturowej". Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cedynia 22-24 października 2008, Toruń, 5-7 listopada 2008.

„Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego”

string(371) "Organizacja konferencji i szkolenia „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych". Po zakończeniu szkolenia wydana została publikacja książkowa. 15-17 września 2008, Szczecin." Organizacja konferencji i szkolenia „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. "Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych". Po zakończeniu szkolenia wydana została publikacja książkowa. 15-17 września 2008, Szczecin.

IX Szkolna Giełda Turystyczna „Przygoda”

string(448) "Organizacja i realizacja IX Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – eliminacje regionalne odbyły się 1 i 2 kwietnia 2008 r., natomiast finał ogólnopolski miał miejsce 2 czerwca 2008 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego i Urzędu Miasta Szczecin. Po zakończeniu został wydany informator o SGT „Przygoda” – „Turystyka i Edukacja”." Organizacja i realizacja IX Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” – eliminacje regionalne odbyły się 1 i 2 kwietnia 2008 r., natomiast finał ogólnopolski miał miejsce 2 czerwca 2008 r. Projekt został dofinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego i Urzędu Miasta Szczecin. Po zakończeniu został wydany informator o SGT „Przygoda” – „Turystyka i Edukacja”.

„Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych”

string(194) "Realizacja projektu pn. „Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. wrzesień 2006r. – grudzień 2007r." Realizacja projektu pn. „Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. wrzesień 2006r. – grudzień 2007r.

„Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA”

string(355) "Organizacja przedsięwzięcia pn: „Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” zorganizowano edycję Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” w której udział wzięli przedstawiciele z terenu Euroregionu POMERANIA. Projekt dofinansowany został z Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA. Szczecin, wrzesień 2006r.-czerwiec 2007." Organizacja przedsięwzięcia pn: „Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” zorganizowano edycję Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” w której udział wzięli przedstawiciele z terenu Euroregionu POMERANIA. Projekt dofinansowany został z Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA. Szczecin, wrzesień 2006r.-czerwiec 2007.

III Gremium Ekspertów Turystyki

string(369) "Organizacja konferencji naukowo-branżowej III Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Poznań, 25-27 października 2006." Organizacja konferencji naukowo-branżowej III Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Poznań, 25-27 października 2006.

Cykl trzech szkoleń warsztatowych pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę?”

string(496) "Organizacja cyklu trzech szkoleń warsztatowych pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach projektu pt. „Doskonalenie kadr zawodowych i społecznych zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kielce/Starachowice, 27-28 września 2006; Gdańsk/Wieżyca, 11-12 października 2006; Wrocław/Polkowice, 7-8 listopada 2006r." Organizacja cyklu trzech szkoleń warsztatowych pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach projektu pt. „Doskonalenie kadr zawodowych i społecznych zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kielce/Starachowice, 27-28 września 2006; Gdańsk/Wieżyca, 11-12 października 2006; Wrocław/Polkowice, 7-8 listopada 2006r.