Szkolenie dla koordynatorów regionalnych w ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej – zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży

string(532) "W ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej – zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pt. „Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki zorganizowano finał ogólnopolski Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów regionalnych oraz wydano broszurę informacyjną o imprezie. Szczecin, Warszawa, maj-wrzesień 2006r." W ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej – zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pt. „Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki zorganizowano finał ogólnopolski Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów regionalnych oraz wydano broszurę informacyjną o imprezie. Szczecin, Warszawa, maj-wrzesień 2006r.

Promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe

string(517) " W ramach projektu pn. „Powiatowy Piknik Turystyczno – Kulturalny”- Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zorganizowano promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe. Powiatowy Piknik odbył się 5-7 maja 2006r. w centrum miasta Szczecina (nad Odrą przy Wałach Chrobrego), podczas trwania dużej, otwartej dla mieszkańców i turystów cyklicznej imprezy pn. „Piknik nad Odrą”. Szczecin, maj 2006r. " W ramach projektu pn. „Powiatowy Piknik Turystyczno – Kulturalny”- Fundusz Małych Projektów w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA zorganizowano promocję powiatów i gmin poprzez prezentacje turystyczno-kulturalną oraz Euroreginalne Warsztaty Branżowe. Powiatowy Piknik odbył się 5-7 maja 2006r. w centrum miasta Szczecina (nad Odrą przy Wałach Chrobrego), podczas trwania dużej, otwartej dla mieszkańców i turystów cyklicznej imprezy pn. „Piknik nad Odrą”. Szczecin, maj 2006r.

Szkolenia warsztatowe pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?”

string(378) "Organizacja cyklu pięciu szkoleń warsztatowych pt. "Jak rozwijać lokalną turystykę?" w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)". 27-28.09.2005 Koszalin, 3-4.10.2005 Lublin, 6-7.10.2005 Opole, 12-13.10.2005 Olsztyn, 26-27.10.2005 Zielona Góra." Organizacja cyklu pięciu szkoleń warsztatowych pt. "Jak rozwijać lokalną turystykę?" w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)". 27-28.09.2005 Koszalin, 3-4.10.2005 Lublin, 6-7.10.2005 Opole, 12-13.10.2005 Olsztyn, 26-27.10.2005 Zielona Góra.

Konkurs pn. „Zachodniopomorskie w zmysłach”

string(755) "W ramach projektu „Przygoda z ekologią” – popularyzacja walorów ekologicznych województwa zachodniopomorskiego - podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” - zorganizowano konkurs pn. „Zachodniopomorskie w zmysłach” i wyłoniono zespoły, które w kategorii ekologicznej prezentacji swojej gminy, reprezentowały województwo zachodniopomorskie podczas ogólnopolskiego finału Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. Dla wszystkich uczestników zorganizowano wycieczkę po regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem w programie aspektów edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marzec – kwiecień 2005 r. Szczecin." W ramach projektu „Przygoda z ekologią” – popularyzacja walorów ekologicznych województwa zachodniopomorskiego - podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” - zorganizowano konkurs pn. „Zachodniopomorskie w zmysłach” i wyłoniono zespoły, które w kategorii ekologicznej prezentacji swojej gminy, reprezentowały województwo zachodniopomorskie podczas ogólnopolskiego finału Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”. Dla wszystkich uczestników zorganizowano wycieczkę po regionie zachodniopomorskim ze szczególnym uwzględnieniem w programie aspektów edukacji przyrodniczej i ekologicznej. Projekt dofinansowany był ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Marzec – kwiecień 2005 r. Szczecin.

Ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach”

string(699) "W ramach projektu „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” – wyzwalanie twórczej przedsiębiorczości turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz rozbudowano i uaktualniono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. Kwiecień – wrzesień 2005 r. Szczecin/Warszawa." W ramach projektu „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej” – wyzwalanie twórczej przedsiębiorczości turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Region w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz rozbudowano i uaktualniono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. Kwiecień – wrzesień 2005 r. Szczecin/Warszawa.

Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży”

string(712) "Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży”. Organizacja konkursu „Euroregion w zmysłach”. Wydanie przewodnika turystycznego „10 x Pomerania” w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i szwedzkiej oraz zeszytu metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie serwisu internetowego zawierającego charakterystykę projektu, szczegółowy opis tras wraz z mapami, rysunkami i zdjęciami. Organizacja warsztatów oraz cyklu wyjazdów szkoleniowych dla organizatorów turystyki, nauczycieli i przewodników. Październik 2004 – czerwiec 2005 r. Szczecin. – Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska – Region Morza Bałtyckiego 2002" Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży”. Organizacja konkursu „Euroregion w zmysłach”. Wydanie przewodnika turystycznego „10 x Pomerania” w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i szwedzkiej oraz zeszytu metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie serwisu internetowego zawierającego charakterystykę projektu, szczegółowy opis tras wraz z mapami, rysunkami i zdjęciami. Organizacja warsztatów oraz cyklu wyjazdów szkoleniowych dla organizatorów turystyki, nauczycieli i przewodników. Październik 2004 – czerwiec 2005 r. Szczecin. – Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska – Region Morza Bałtyckiego 2002

II Gremium Ekspertów Turystyki

string(263) "Organizacja konferencji naukowo-branżowej II Gremium Ekspertów Turystyki pn. "Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego", w ramach którego powstała publikacja książkowa. 25-26.11.2004, Warszawa." Organizacja konferencji naukowo-branżowej II Gremium Ekspertów Turystyki pn. "Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego", w ramach którego powstała publikacja książkowa. 25-26.11.2004, Warszawa.

Szkolenia „Jak rozwijać lokalną turystykę?”

string(379) "Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. "Jak rozwijać lokalną turystykę?" w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)". Została wydana publikacja książkowa pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę”.4-5.11.2004, Kraków, 16-17.11.2004, Bydgoszcz." Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. "Jak rozwijać lokalną turystykę?" w ramach zadania pn. "Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)". Została wydana publikacja książkowa pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę”.4-5.11.2004, Kraków, 16-17.11.2004, Bydgoszcz.

„Warsztaty dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”

string(190) "Organizacja cyklu dwóch "Warsztatów dla pracowników naukowo - dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki". 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź." Organizacja cyklu dwóch "Warsztatów dla pracowników naukowo - dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki". 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź.

Organizacja ogólnopolskich konkursów dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”

string(645) "W ramach projektu „Aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku rozwijania aktywnych form turystyki oraz kształcenie przedsiębiorczości na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz stworzono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. 10.04-30.06.2004,Szczecin." W ramach projektu „Aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku rozwijania aktywnych form turystyki oraz kształcenie przedsiębiorczości na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz stworzono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. 10.04-30.06.2004,Szczecin.