Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki

string(156) "Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki: ogólnopolskich - Połczyn Zdrój 1999, Szczecin 2001, regionalnych – Szczecin 1998, Wałcz 2000." Współorganizacja obchodów Światowego Dnia Turystyki: ogólnopolskich - Połczyn Zdrój 1999, Szczecin 2001, regionalnych – Szczecin 1998, Wałcz 2000.

Współrealizacja projektu opracowania i wydania informatora turystycznego „Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie”

string(319) "Współpraca w charakterze partnera ze strony polskiej podczas realizacji projektu opracowania i wydania informatora turystycznego „Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie” (1999-2000). Projekt realizowany był przez Barnimer Wirtschaftsforderung ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój regionalny." Współpraca w charakterze partnera ze strony polskiej podczas realizacji projektu opracowania i wydania informatora turystycznego „Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie” (1999-2000). Projekt realizowany był przez Barnimer Wirtschaftsforderung ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój regionalny.

Uczestnictwo w konferencji „Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego – Bilans Otwarcia”

string(272) "Przygotowanie oraz prowadzenie stolika „Turystyka” podczas konferencji „Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego - Bilans Otwarcia”, a następnie kontynuacja w postaci konferencji „Turystyka w województwie zachodniopomorskim - Bilans Otwarcia”, Kołobrzeg 1999." Przygotowanie oraz prowadzenie stolika „Turystyka” podczas konferencji „Szczyt Gospodarczy Pomorza Zachodniego - Bilans Otwarcia”, a następnie kontynuacja w postaci konferencji „Turystyka w województwie zachodniopomorskim - Bilans Otwarcia”, Kołobrzeg 1999.

Współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki

string(159) "Współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki i uczestnictwo pracach Rady Turystyki przy Marszałku województwa zachodniopomorskiego." Współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystyki i uczestnictwo pracach Rady Turystyki przy Marszałku województwa zachodniopomorskiego.

„Informacja i promocja turystyki w gminie – organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ‘Turystycznej 6’ – Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich – Praga”

string(209) "Organizacja wyjazdu szkoleniowego „Informacja i promocja turystyki w gminie - organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ‘Turystycznej 6’ - Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich - Praga”." Organizacja wyjazdu szkoleniowego „Informacja i promocja turystyki w gminie - organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ‘Turystycznej 6’ - Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich - Praga”.

„Marketing w turystyce”

string(160) "Opracowanie programu szkoleniowego i realizacja trzy modułowego szkolenia: „Marketing w turystyce”, przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin." Opracowanie programu szkoleniowego i realizacja trzy modułowego szkolenia: „Marketing w turystyce”, przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin.

Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania

string(145) " Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania oraz w spotkaniach i konferencji na temat promocji i rozwoju turystyki. Marzec 1997" Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania oraz w spotkaniach i konferencji na temat promocji i rozwoju turystyki. Marzec 1997

„Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE”

string(297) " Aktywne prace i współdziałanie z UKFiT oraz ZIT w zakresie ustawy o świadczeniach usług turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Współorganizacja konferencji „Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE”, wrzesień 1999." Aktywne prace i współdziałanie z UKFiT oraz ZIT w zakresie ustawy o świadczeniach usług turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Współorganizacja konferencji „Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE”, wrzesień 1999.