„Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA”

Organizacja przedsięwzięcia pn: „Euroregionalna Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” zorganizowano edycję Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda” w której udział wzięli przedstawiciele z terenu Euroregionu POMERANIA. Projekt dofinansowany został z Programu Inicjatywy wspólnotowej INTERREG IIIA. Szczecin, wrzesień 2006r.-czerwiec 2007.