Zakończyło się jedno z największych przedsięwzięć naukowo-branżowych w Polsce – GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, konferencja od lat będąca platformą integracji środowisk naukowych, samorządowych i biznesowych, która stanowi forum przepływu myśli i poglądów oraz miejsce spotkań czołowych osób i środowisk, działających na rzecz rozwoju turystyki w Polsce.

IMG_1022_m

 

VIII edycja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, która odbyła się w Poznaniu w dniach 7-9 grudnia 2016 roku, zakończyła się ogromnym sukcesem. Blisko 300 uczestników konferencji, 3 dni obrad, 2 wieczory  integracyjne, 16 sesji naukowych i warsztatowych, blisko 70 Profesorów z 30 Uczelni Wyższych w Polsce – to bilans, którym z dumą i satysfakcją zamykamy tegoroczną edycję Gremium. Wśród uczestników i gości znaleźli się przedstawiciele wszystkich 16 województw, przedstawiciele rządu, w tym Dawid Lasek Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm RP Ireneusz Raś,  Przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, Poseł na Sejm Tomasz Kucharski, przedstawiciele najważniejszych organizacji branżowych w Polsce, w tym Polskiej Izby Turystyki, Izby Turystyki RP, Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego i in.

IMG_1049

W konferencji wzięli udział przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, goście z zagranicy – Niemiec, Ukrainy, Norwegii oraz branża turystyczna: przedstawiciele hoteli, touroperatorzy i przewoźnicy. Uroczystego  otwarcia tego spotkania dokonał prof. dr hab. Maciej Żukowski, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – współorganizatora tegorocznego Gremium Ekspertów Turystyki.

Podczas otwarcia, czołowi przedstawiciele rządu, świata nauki i branży wyrazili  przekonanie, iż GREMIUM jest ważnym dla polskiej turystyki wydarzeniem, a ich słowa były gwarantem powodzenia tegorocznych obrad.
Cieszymy się i wyrażamy swoje podziękowanie za tak duże zaangażowanie w dyskusje oraz debaty, dzięki którym wypracowaliśmy konkretne wnioski.

Po uroczystym otwarciu konferencji miały miejsce wystąpienia okolicznościowe z okazji 45-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Grzegorza Gołembskiego – przewodniczącego Rady Naukowej tegorocznego Gremium. Nie zabrakło wyrazów uznania dla pracy profesora i gratulacji, oraz wspaniałych wspomnień.

IMG_1113_m

Dziękujemy Ministerstwu Sportu i Turystyki, dzięki któremu mogła się odbyć kolejna edycja Gremium, oraz naszym Partnerom Regionalnym: Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej  oraz Miastu Poznań i Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, za wsparcie i całokształt podjętych działań, które przyczyniły się do tak pozytywnego odbioru naszego Gremium.

GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI to jedyne w swoim rodzaju SPOTKANIE LIDERÓW połączone z warsztatami szkoleniowymi dające wymierne efekty i korzyści.  Jest to wydarzenie z pewnością  różniące się od tradycyjnych konferencji. W trakcie podsumowania Gremium przyjęto tegoroczne wnioski, które po korekcie redakcyjnej zostaną upublicznione.