I Gremium Ekspertów Turystyki

Opracowanie projektu i przygotowywanie konferencji I Gremium Ekspertów Turystyki. Kierunki rozwoju badań naukowych w sferze turystyki w warunkach akcesji polski do Unii Europejskiej”. 24-26.09.2003, Poznań.