II Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej II Gremium Ekspertów Turystyki pn. „Kształtowanie jakości produktu turystycznego regionu z zachowaniem rozwoju zrównoważonego”, w ramach którego powstała publikacja książkowa. 25-26.11.2004, Warszawa.