III Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej III Gremium Ekspertów Turystyki  pn. „Turystyka w ujęciu podmiotowym i przestrzennym Człowiek – Przestrzeń – Przedsiębiorstwo” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów”. Projekt dofinansowany został ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Poznań, 25-27 października 2006.