„Informacja i promocja turystyki w gminie – organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ‘Turystycznej 6’ – Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich – Praga”

Organizacja wyjazdu szkoleniowego „Informacja i promocja turystyki w gminie – organizacja i finansowanie na przykładzie rozwiązań ‘Turystycznej 6’ – Kotlina Kłodzka oraz wzorców Czeskich – Praga”.