„Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”

Organizacja seminarium „Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 29.05.2003.