”Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”

Organizacja seminarium nt. ”Integracja nauki i praktyki na rzecz rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim”. 4-5.04.2003, Szczecin.