IV Gremium Ekspertów Turystyki

Organizacja konferencji naukowo-branżowej IV Gremium Ekspertów Turystyki  pn. „Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji” oraz warsztatów branżowo-naukowych „Forum Regionów” pn. „Współpraca na poziomie regionalnym i lokalnym”, „Kodeks Dobrych Praktyk dla ROT i LOT”, „Funkcjonowanie systemu informacji turystycznej”. Poznań, 24-26 listopada 2008.