„Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki?”

Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak wykorzystać obiekty i wydarzenia kultury dla rozwoju turystyki? w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki kulturowej”. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Cedynia 22-24 października 2008, Toruń, 5-7 listopada 2008.