„Marketing w turystyce”

Opracowanie programu szkoleniowego i realizacja trzy modułowego szkolenia: „Marketing w turystyce”, przeznaczonego dla pracowników Urzędów Miast i Gmin.