Nasi eksperci: Anders Wioleta

Specjalista ds. organizacji imprez, wdrażania projektów o charakterze gospodarczym, turystycznym, kulturalnym. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego , studiów II stopnia i podyplomowych w zarządzaniu funduszami unijnymi oraz prawniczych. Realizatorka i koordynatorka licznych projektów ze środków przedakcesyjnych Phare CBC, strukturalnych ZPORR, LEADER PROW, POKL, Interreg IIIA, Interreg IVA oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Specjalista organizacyjny   międzynarodowych festiwali   i konferencji.