Nasi eksperci: Andrzejewski Maciej

Wykładowca w Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, na kierunku Turystyka i Rekreacja, członek  Zarządu Inowrocławskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, wieloletni trener z zakresu analizy ekonomicznej przedsięwzięć biznesowych, rozwoju i planowania turystyki, nowoczesnej techniki obsługi klienta, zarządzania sieciowym produktem turystycznym. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością ISO , specjalista od wdrażania  systemów zarządzania jakością w gospodarce turystycznej. Posiada Akredytacja w Krajowym Systemie Przygotowań do funduszy strukturalnych UEE. Ekspert  w dziedzinie turystyki, biznesu, marketingu i PR  w wielu  projektach  finansowanych z EFS, odpowiedzialny za  ekspertyzy w branży turystycznej.