Nasi eksperci: Dmowska Anna

Prezes firmy konsultingowej. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej (Zarządzanie Systemami Produkcyjnymi), Uniwersytetu Szczecińskiego (Finanse i Bankowość) oraz studiów podyplomowych na SGH w Warszawie (Controlling i Rachunkowość Zarządcza). Ekspert w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych dla przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych. Trener w zakresie pozyskiwania środków finansowych, zarządzania finansami oraz zarządzania projektami. Specjalista z  wieloletnim doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego oraz badań i ewaluacji, controllingu oraz zarządzania zespołem. Autorka i współautorka kilkunastu strategii i Planów  Rozwoju. Moderator warsztatów strategicznych.