Nasi eksperci: dr Głąbiński Zbigniew

Adiunkt w Katedrze Turystyki na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego, współautor programu studiów I i II stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja, od ponad 25 lat przedsiębiorca – właściciel Biura Podróży. Ekspert w wielu projektach turystycznych  realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, koordynator merytoryczny i wykładowca w projektach szkoleniowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ekspert Izby Turystyki RP w pracach nad nowelizacją aktów prawnych dotyczących gospodarki turystycznej. Członek Rady Ekspertów ds. Turystyki Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Od 2000r. Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej Pilotów Wycieczek Województwa Zachodniopomorskiego.  Autor artykułów z zakresu uwarunkowań formalno-prawnych funkcjonowania gospodarki turystycznej w Polsce, oraz publikacji dotyczących turystyki dzieci i młodzieży.