Nasi eksperci: dr Zmyślony Piotr

Doktor nauk ekonomicznych, Pracownik Katedry Turystyki Wydziału Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ekspert w tematyce rozwoju turystyki w dużych miastach, szczególnie w aspekcie podnoszenia konkurencyjności międzynarodowej, mierzenia wpływu turystyki na gospodarkę miasta oraz funkcjonowania Destination Management Organizations oraz Convention Bureaux.Specjalista w dziedzinie  współpracy sieciowej w tworzeniu produktów turystyki biznesowej i eventów kulturowych.

Współtworzył strategię rozwoju turystyki w Poznaniu oraz aglomeracji poznańskiej w zakresie turystyki biznesowej. 

Autor i współautor kilkudziesięciu artykułów naukowych i kilku książek, współtwórca portali turystycznych.