Nasi eksperci: Fedyk Wojciech

Wieloletni ekspert  w  sektorze turystyki w zakresie edukacji, szkoleń i doradztwa. Specjalista w dziedzinie  zarządzania zespołami osób oraz  ekspert  Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w  licznych projektach dotowanych z Unii Europejskiej.  Wykładowca w Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu  w  Instytucie Turystyki i Rekreacji.  Pełnił funkcje dyrektora Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i prezesa Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych.