Nasi eksperci: Heliński Wojciech

Ekspert w dziedzinie marketingu turystycznego oraz tworzenia i rozwoju produktów turystycznych. Od 25 lat pracuje w branży turystycznej  kierując działaniami z zakresu: wydawnictw – specjalizacja: turystyczne materiały informacyjne i promocyjne, szkoleń turystycznych, kreowania produktów turystycznych, organizacji imprez targowych i wystawienniczych,  organizacji i obsługi konferencji, seminariów, doradztwa w branży turystycznej. Aktualnie Prezes Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Turystyki ZART Sp. z o.o. oraz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.