Nasi eksperci: Krawczyk Katarzyna

Od kilkunastu lat ekspert turystyki w zakresie doradztwa dla organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw i osób indywidualnych oraz szkoleń.  Prowadzi szkolenia z zakresu planowania strategicznego, zarządzania projektami, zarządzania czasem, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, pozyskiwania środków w tym z funduszy unijnych, motywowania, komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji, asertywności. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawski, Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich, białorutenistyka.