Nasi eksperci: Łobożewicz Anna

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, studiów podyplomowych na Politechnice Szczecińskiej, Wydział Architektury i Budownictwa oraz studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Specjalista z wieloletnim doświadczeniem  w zakresie pozyskiwania funduszy z Unii Europejskiej na działania inwestycyjne i szkoleniowe z programów: SAPARD, ZPORR, SPO ROL, NMF i MF EOG, PROW, RPOWZ, POKL dla sektora MSP,  jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych.  Autorka i współautorka strategii i planów rozwoju. Trener szkoleń miękkich oraz z zakresu pozyskiwania i rozliczania środków z Unii Europejskiej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce samorządu terytorialnego oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w firmie doradczej. Posiada certyfikat w zakresie zarządzania projektami metodyką PRINCE 2 na poziomie Foundation i Practitioner.