Nasi eksperci: Mazurczak Jan

Prezes Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej. Specjalista w zakresie prowadzenia portali internetowych o tematyce informacyjnej i turystycznej.  Ekspert turystyki w zakresie innowacyjnego marketingu turystycznego, w szczególności wykorzystania nowoczesnych technologii internetowych min bloga.