Nasi eksperci: Miśko Waldemar

Burmistrz Karlina od 1993 r., Prezes Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Absolwent Politechniki Szczecińskiej. Ekspert w dziedzinie ochrony środowiska i pozyskiwania środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji przyczyniających się do rozwoju społecznego, kulturalnego oraz gospodarczego. Przewodniczący Zarządu Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Specjalista w dziedzinie ochrony i kształtowania środowiska poprzez: podejmowanie wspólnych przedsięwzięć w zakresie ochrony wód, ziemi, powietrza i krajobrazu, stanowiących podstawę dla rekreacji oraz turystyki krajowej i zagranicznej.