Nasi eksperci: Rutkowski Dariusz

Ekspert w zakresie przygotowywania strategii wdrażania projektów innowacyjnych oraz w zakresie przygotowywania do walidacji produktów finalnych projektów innowacyjnych. Specjalista w zakresie opracowywania, kierowania i rozliczenia wielu projektów realizowanych z funduszy Unii Europejskiej. Posiada ponad 20 lat doświadczeń zawodowych i społecznych w działalności organizacji pozarządowych. Absolwent Akademii Rolniczej oraz Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie.