Nasi eksperci: Tomczyk Katarzyna

Ekspert w dziedzinie organizacji imprez i szkoleń. Absolwentka Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego oraz  studiów podyplomowych, specjalizacje ekonomia, zarządzanie, marketing, handel i wydawnictwa.  Absolwentka licznych kursów i szkoleń dot. min współpracy z mediami, treningu menedżerski, prawo zamówień publicznych, POKL i in. Realizatorka i koordynatorka projektów ze środków strukturalnych LEADER,  POKL.  Koordynatorka i realizatorka plenerowym, turystycznych imprez masowych, kierownik działu marketingu i promocji, koordynatorka i realizatorka ogólnopolskich  konferencji turystycznych.