Opracowaniu Raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim – Turystyka TAK ale JAK?

Udział w opracowaniu Raportu o stanie i kierunkach rozwoju turystyki w województwie zachodniopomorskim – Turystyka TAK ale JAK? – maj 2003.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment. Click here to login