Organizacja ogólnopolskich konkursów dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”

W ramach projektu „Aktywizacja młodzieży szkolnej w kierunku rozwijania aktywnych form turystyki oraz kształcenie przedsiębiorczości na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA” zorganizowano dwa ogólnopolskie konkursy dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach” podczas Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeszkolono grupę koordynatorów regionalnych z całej Polski, którzy w kolejnych latach będą rozwijali imprezę w swoich województwach oraz stworzono serwis internetowy poświęcony przedsięwzięciu. 10.04-30.06.2004,Szczecin.