„Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim”

przygodaRealizacja projektu pn. „Przygoda z turystyką – doskonalenie nauczycieli w zakresie edukacji środowiskowej jako czynnik kształtowania świadomości środowiskowej i tożsamości regionalnej w województwie zachodniopomorskim” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – październik 2008-grudzień 2009.