Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży”

Realizacja projektu pn. „Euroregion Pomerania terenem turystyki edukacyjnej dzieci i młodzieży”. Organizacja konkursu „Euroregion w zmysłach”. Wydanie przewodnika turystycznego „10 x Pomerania” w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i szwedzkiej oraz zeszytu metodycznego dla nauczycieli. Wykonanie serwisu internetowego zawierającego charakterystykę projektu, szczegółowy opis tras wraz z mapami, rysunkami i zdjęciami. Organizacja warsztatów oraz cyklu wyjazdów szkoleniowych dla organizatorów turystyki, nauczycieli i przewodników. Październik 2004 – czerwiec 2005 r. Szczecin. – Program Współpracy Przygranicznej PHARE Polska – Region Morza Bałtyckiego 2002