„Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych”

Realizacja projektu pn. „Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych” dofinansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG IIIA. wrzesień 2006r. – grudzień 2007r.