„Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego”

Organizacja konferencji i szkolenia „Sprawnie dla niepełnosprawnych – profesjonalna obsługa turysty niepełnosprawnego” w ramach projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki pn. „Podnoszenie jakości usług turystycznych w obsłudze osób niepełnosprawnych”. Po zakończeniu szkolenia wydana została publikacja książkowa. 15-17 września 2008, Szczecin.