Szkolenia „Jak rozwijać lokalną turystykę?”

Organizacja cyklu dwóch szkoleń pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki
w regionach (województwach, powiatach, gminach)”
. Została wydana publikacja książkowa pn. „Jak rozwijać lokalną turystykę”.4-5.11.2004, Kraków, 16-17.11.2004, Bydgoszcz.