Szkolenia warsztatowe pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?”

Organizacja cyklu pięciu szkoleń warsztatowych pt. „Jak rozwijać lokalną turystykę?” w ramach zadania pn. „Doskonalenie kadr zajmujących się koordynacją działań i rozwojem turystyki w regionach (województwach, powiatach, gminach)”. 27-28.09.2005 Koszalin,
3-4.10.2005 Lublin, 6-7.10.2005 Opole, 12-13.10.2005 Olsztyn, 26-27.10.2005 Zielona Góra.