Szkolenie dla koordynatorów regionalnych w ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej – zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży

W ramach projektu pn. „Dzisiaj w szkole, jutro w branży turystycznej – zwiększenie aktywności turystycznej wśród dzieci i młodzieży na przykładzie ogólnopolskiej imprezy pt. „Szkolna Giełda Turystyczna PRZYGODA” dofinansowanego ze środków Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki zorganizowano finał ogólnopolski Szkolnej Giełdy Turystycznej „Przygoda”, przeprowadzono szkolenie dla koordynatorów regionalnych oraz wydano broszurę informacyjną o imprezie. Szczecin, Warszawa, maj-wrzesień 2006r.