Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania

Udział w pracach zespołów roboczych Euroregionu Pomerania oraz w spotkaniach i konferencji na temat promocji i rozwoju turystyki.