„Warsztaty dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”

Organizacja cyklu dwóch „Warsztatów dla pracowników naukowo – dydaktycznych kształcących kadry dla turystyki”. 14-16.10.2004, Szczecin / Świnoujście, 26-28.10.2004, Łódź.