Współrealizacja projektu opracowania i wydania informatora turystycznego „Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie”

Współpraca w charakterze partnera ze strony polskiej podczas realizacji projektu opracowania i wydania informatora turystycznego „Barnim – Uckermark – Pomorze Zachodnie” (1999-2000). Projekt realizowany był przez Barnimer Wirtschaftsforderung ze środków Unii Europejskiej wspierających rozwój regionalny.