„Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE”

Aktywne prace i współdziałanie z UKFiT oraz ZIT w zakresie ustawy o świadczeniach usług turystycznych oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy. Współorganizacja konferencji „Turystyka w aspekcie nowej ustawy o usługach turystycznych i proces dostosowawczy do UE”.