Z dniem 1 kwietnia 2014r rozpoczął się projekt realizowany przez Forum Turystyki Regionów pn. „Współpraca lokalna JST i NGO na rzecz sektora turystyki w Kołobrzegu i Drawnie”. Jego celem jest usystematyzowanie zasad współpracy między Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi oraz pojedynczymi organizacjami pozarządowymi z samorządami. LOTy powinny działać lokalnie tworząc płaszczyznę współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), organizacje pozarządowe (NGO) i przedsiębiorców na poziomie gminy. LOTy danego województwa powinny współpracować ze sobą w ramach Regionalnych Organizacji Turystycznych (ROT), tworząc wspólnie federację branżową – trójsektorowe partnerstwo regionalne. Taka struktura miała na celu stworzenie sprawnie działającego, podobnego do funkcjonujących w państwach UE systemu współpracy i kreowania rozwoju sektora turystyki. Niestety nie określono nigdzie podstaw funkcjonowania tych organizacji i wzajemnych relacji.Tak jest np. w relacjach LOT-Gmina na poziomie zadań i kompetencji. Czasami powstaje nieuzasadniona rywalizacja i brak zrozumienia dla działalności obu podmiotów. Niepotrzebnie. Lepiej współpracować na rzecz lokalnej turystyki.

 

Realizacja niniejszego projektu poprzez sprofilowanie dla potrzeb lokalnego sektora turystyki Modelu i wdrożenie go na poziomie JST-LOT wychodzi naprzeciw istniejącym problemom. Sprofilowanie Modelu, upowszechnienie go wśród wszystkich LOT w województwie zachodniopomorskim  oraz pilotażowe wdrożenie go w Kołobrzegu i Drawnie przyczyni się do usystematyzowania zasad współpracy i aktywizacji działalności systemu JST-LOT w tych subregionach a także będzie praktycznym wzorcem dla innych miast i gmin z całego kraju.

 

Efektem będzie wypracowanie wspólnych zasad, jednolitych dla JST i LOT na rzecz rozwoju lokalnych społeczności działających w obszarze turystyki. Tak wzmocniona współpraca i partnerstwo przyczynią się do zwiększenia wspólnych korzyści płynących z podejmowania przez nich działań.

 

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach PO Kapitał Ludzki, Priorytet 5.4.2.

 

Strona projektu: www.forumlot.pl