„Wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym”

Koordynacja w porozumieniu z Radą Konsultacyjną Izb Turystyki realizacji cyklu czterech warsztatów branżowych nt. „Wzmocnienie konkurencyjności polskiego sektora turystycznego na krajowym i międzynarodowym rynku turystycznym”, organizowanych na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki. Kolejne tematy warsztatów w 2002r. to:

  1. Podnoszenie jakości szkolenia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”, Kołobrzeg
  2. Instytucjonalne formy wspierania rozwoju turystyki na szczeblach regionalnych i lokalnych – ROT, LOT, systemy IT”, Łódź
  3. Współpraca organizacji branżowych sektora turystyki w Polsce”, Bydgoszcz
  4. Rozwój i podnoszenie poziomu bazy noclegowej w Polsce”, Wrocław