zieloneswiatloProjekt „Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych” jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu było wypracowanie i zaakceptowanie planu rozwiązań proekologicznych, podnoszących efektywność energetyczną przedsiębiorstw związanych z przemysłem i gospodarką turystyczną z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego.

 

Rozwiązania wypracowane poprzez projekt mają służyć minimalizacji kosztów, zwiększeniu atrakcyjności oferowanych usług oraz wzmocnić konkurencyjność  firm na rynku turystycznym.

 

Działania, które zostały przeprowadzone w ramach projektu:

1. AUDIT
2. SZKOLENIA
3. INDYWIDUALNE DORADZTWO

 

Efektem tych działań będzie konkretny PLAN ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE, na bazie którego przedsiębiorstwo będzie mogło podnieść efektywność energetyczną, dać sobie szansę ubiegania się o dofinansowanie określonych rozwiązań technologicznych (np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych, systemów fotowoltaicznych itp.) oraz wdrożenia normy ISO 14001 i ISO 50001.

 

Strona projektu: www.zieloneswiatlo.info.pl