Aktualności branżowe

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

LUTY 2023

Stowarzyszenie FORUM TURYSTYKI REGIONÓW odznaczone przez MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”.

We wtorek 28 lutego 2023r w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. Jest to jedyne aktywne ogólnopolskie stowarzyszenie sektora turystyki, mające swoją siedzibę w Szczecinie i od 25 lat bezustannie oraz dynamicznie działające na rzecz rozwoju polskiej turystyki. Jubileusz to nie tylko powód do dumy dla stowarzyszenia i jego członków, ale również chluba dla miasta Szczecina i całego regionu zachodniopomorskiego.

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ – zakończenie projektu.

Dobiegł końca projekt „Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ”, realizowany w ramach programu – AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Regionalny. W ramach projektu prowadzona była analiza obecnego stanu funkcjonowania turystki na dwóch, wybranych obszarach województwa zachodniopomorskiego i próba zaproponowania rozwiązań, które pozwolą na lepszą komunikację i kooperację między urzędami, biznesem a organizacjami pozarządowymi.

WRZESIEŃ 2022

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ - wyjazd studyjny do Norwegii

Jednym z działań podejmowanych w ramach projektu „Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ” jest wyjazd studyjny do Norwegii, podczas którego główni eksperci projektu spotykają się z partnerem norweskim – Western Norway Univeristy of Applied Sciences HVL – norweską wyższą uczelnią zajmującą się zagadnieniami kreowania rozwoju sektora turystyki i współpracy rożnych grup interesariuszy. Głównym celem projektu jest zapoznanie się z doświadczeniem i dobrymi praktykami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym.

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ - wyjazd studyjny do Norwegii

Jednym z działań podejmowanych w ramach projektu „Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ” jest wyjazd studyjny do Norwegii, podczas którego główni eksperci projektu spotykają się z partnerem norweskim – Western Norway Univeristy of Applied Sciences HVL – norweską wyższą uczelnią zajmującą się zagadnieniami kreowania rozwoju sektora turystyki i współpracy rożnych grup interesariuszy. Głównym celem projektu jest zapoznanie się z doświadczeniem i dobrymi praktykami zagranicznymi oraz skorzystanie z wiedzy i długoletniego doświadczenia w budowaniu demokratycznej kultury współpracy na poziomie lokalnym.

KWIECIEŃ 2022

Współpraca w kryzysie -  spotkanie Podlaskiej branży turystycznej

Od września 2021 r. wybrane powiaty województw podlaskiego i lubelskiego leżące na granicy z Białorusią są zamknięte dla turystów w związku z toczącym się sporem na linii Białoruś – Unia Europejska. Sytuacja ta coraz bardziej pogrąża lokalne gospodarki silnie uzależnione od turystyki. Po świętach wielkanocnych w Barszczewie (woj. podlaskie) odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli organizacji turystycznych, samorządów i przedsiębiorców z regionu, w czasie którego rozmawiano o bieżących problemach, także pomysłach na to jak poprawić sytuację. – Należy pamiętać, że turystyka to także hotele, agroturystyka, piloci wycieczek czy kierowcy autokarów. Wszyscy w tym momencie tracą. Musimy podejmować działania, aby pokazać, że Podlasie jest bezpieczne i spokojne i wciąż atrakcyjne dla turystów ? mówiła w czasie spotkania prezes Polskiej Izby Turystyki Oddział Podlaski, Katarzyna Turosieńska.

Wielkopolska szkoli branże turystyczą z obsługi klienta z Ukrainy

Obecna sytuacja na wschodzie spowodowała ogromny napływ uchodźców z Ukrainy na teren całej Polski. Część z nich wyjedzie z naszego kraju, jednak zdecydowania większośc pozostanie, wiąże sie z tym min. aktywne spędzanie czasu wolnego poprzez korzystanie z lokalnych i wyjazdowych atrakcji turystycznych.

Województwo wielkopolskie wraz z Wielkopolską Organizacją Turystyczną organizują warsztaty pt. Obsługa turysty z Ukrainy, w ramach których przybliżą tę grupę narodowościową jako odbiorców oferty turystycznej.
Szkolenie jest skierowane do pracowników informacji turystycznej, osób zajmujących się obsługą klienta w atrakcjach turystycznych i muzeach, pracowników z branży hotelarskiej i gastronomicznej oraz przewodników i pilotów wycieczek. W czasie warsztatów omawiane będą zagadnienia dot. m.in. oczekiwań klientów z Ukrainy, różnic kulturowych między Polakami a Ukraińcami, zaprezentowane zostaną też podstawowe zwroty w jęz. ukraińskim.

Szkolenie odbędzie się 5 maja 2022 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego, przeprowadzi je Włodzimierz Szczurek, dyrektor Zagranicznego Ośrodka POT w Kijowie.cje. Praktyki (w liczbie 960 godzin) zaplanowano na 4 ostatnie semestry nauki.

Kierunki dla kadry turystycznej już od kwietnia na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku

W początkach kwietnia gdańska Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu poinformowała o uruchomieniu od przyszłego roku akademickiego nowego kierunku nauczania: turystyki i hotelarstwa. Studenci będą się kształcili na tym kierunku w ramach studiów licencjackich. Przyjętych ma zostać 108 studentów (studiować będą w 3 grupach po 36 osób). Planowane są 4 specjalizacje. Praktyki (w liczbie 960 godzin) zaplanowano na 4 ostatnie semestry nauki.

Rafał Szmytke znów na czele POT

Rafał Szmytke, kandydat na stanowisko prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej, uzyskał dzisiaj pozytywną opinię Rady POT. Za jego kandydaturą głosowało 14 członków, przeciw ani jeden, nie było też nikogo, kto by się wstrzymał. Od objęcia stanowiska dzieli go już tylko wręczenie nominacji przez ministra. Jak się dowiadujemy nieoficjalnie, nastąpi to w środę

Inauguracja sezonu na pojezierzu Drawskim

Kwiecień to czas rozpoczęcie sezonu turystycznego. Tak jest m.in. w przypadku powiatu drawskiego, w którym rozpoczęcie sezonu odbyło się 7 kwietnia br. w Czaplinku. Otwarcia dokonają starosta drawski, starosta szczeciniecki wraz ze Szczeciniecką Organizacją Turystyczną.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz centralnych, władz marszałkowskich, powiatów i gmin oraz szeroko rozumiana lokalna branża turystyczna. Program wydarzenia zawierał: prezentacje dotyczące m.in. potencjału turystycznego powiatów drawskiego i szczecineckiego przygotowane przez młodzież z lokalnych szkół; turystyki rowerowej jako szansy na podniesienie atrakcyjności turystycznej powiatu. Będą też wystąpienia gości specjalnych i degustacje regionalnych wyrobów.

Kujawsko-pomorskie - rozpoczęto prace nad strategią rozwoju turystyki regionalnej

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i agencją Landbrand z początkiem kwetnia rozpoczął działania mające na celu poprawienie lokalnej turystyki regionalnej. Pierwszym z zaplanowanych działań były warsztaty kreatywne, których zadaniem było stworzeniem Strategii Rozwoju i Promocji Produktów Turystycznych Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

Warsztaty są ukierunkowane z jednej strony na rozpoznanie i ocenę potencjału oferty turystycznej regionu, z drugiej zidentyfikowanie potrzeb branży turystycznej i samorządów oraz zachęcenie ich do włączenia się w prace nad strategią. Pierwszy dzień warsztatów przeznaczono na przeanalizowanie marek subregionalnych, czyli Pałuków, Kujaw, Borów Tucholskich, Doliny Dolnej Wisły, Pojezierza Brodnickiego i aglomeracji Bydgoskiej i Toruńskej, także szlaków tematycznych i wydarzeń cyklicznych pod kątem ich potrzeb rozwojowych i możliwości komercjalizacyjnych. W drugim dniu uczestnicy dyskutują na temat ich promocji i sprzedaży wśród odbiorców.

Wiceminister Andrzej Gut-Mostowy przedstawił założenia zmian w ustawie o rodzajach usług turystycznych

Podczas spotkania wiceministra Andrzeja Guta-Mostowego ze środowiskiem przewodników turystycznych i pilotów wycieczek omówiono najważniejsze postulowane zmiany do projektu ustawy o rodzajach usług turystycznych i o zmianie niektórych innych ustaw. Spotkanie odbyło się 1 kwietnia w Krakowie.

MARZEC 2022

Konferencja rozpoczynająca projekt Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ  w Szczecinie

31 marca miała miejsce konferencja – Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ.
Poświęcona była ona inauguracji projektu mającego na celu wspólne, partycypacyjne wypracowanie założeń polityki rozwoju sektora turystyki na obszarze Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Prelegentami podczas wydarzenia byli:
prof. Jacek Borzyszkowski,
dr hab. Zbigniew Głąbiński,
Marek Migdal,
dr Daniel Szostak,
Roman Walaszkowski.
Mamy nadzieję, że działając razem, osiągniemy więcej!

POT Srebrnym Partnerem i Honorowym Patronem X Forum Promocji Turystycznej

Polska Organizacja Turystyczna odpowiada za promocję turystyczną Polski, więc obecność na Forum Promocji jest naturalna.
Przypomnijmy, że wśród wielu działań POT jest również propagowanie i obsługa projektu Polski Bon Turystyczny.
Możliwość realizacji Polskiego Bonu Turystycznego została przedłużona do 30 września 2022 roku.
POT bierze aktywny udział w Forum.
Wiceprezes Marcin Różycki weźmie udział w debacie Czemu Polacy boją się promować piwem, winem i innymi trunkami?

Forum odbędzie się 6 kwietnia w Orientarium w Łodzi.
Organizatorem jest redakcja portalu branżowego WaszaTurystyka.pl.
Współorganizatorami są: Łódzka Organizacja Turystyczna oraz Orientarium w ZOO w Łodzi.

Wręczenie tytułów w ramach II naboru do projektu Polskie Marki Turystyczne

Jura Krakowsko-Częstochowska, EnoTarnowskie, Łódź i Poznań okazały się najlepszymi markami projektu Polskich Marek Turystycznych. Certyfikaty wręczyli Andrzej Gut-Mostowy, sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz Anna Salamończyk-Mochel, p.o. prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej podczas ceremonii ogłoszenia laureatów projektu, która odbyła się w poniedziałek, 7 marca br. w Kielcach.

Ogłoszono zwycięzców konkursu ?Kryształy Turystyki?

Konkurs „Kryształy Turystyki” ma na celu zwrócenie uwagi i docenienie nowych projektów branży turystycznej. Ma być również motywacją dla całej branży, na rozwój i aktywną realizację pomysłów na obszarze regionalnym i ogólnopolskim.
Z 50 zgłoszeń wyłoniono w/w zwycięzców.

Atrakcja turystyczna

Krystalium ? Centrum Szklanych Opowieści ? Huta Julia
Muzeum Sentymentów Kowary
Przewodnicy Bez Granic

Produkt regionalny
Pasieka Dziadka Tolka
Szklane dekoracje regionalne oraz tematyczne ? Huta Julia
Wino Cuvee Blanc z winnic NOVI

Wydarzenie cykliczne ? związane z turystyką lub produktem turystycznym

Dyniowe Garden Party w Ogrodach Hortulus Spectabilis
Enofestiwal ? opolski festiwal enoturystyczny
Lwóweckie Lato Agatowe ? Lwówek Śląski

Aktywności turystyczne zwiększające świadomość ekologiczną

Fotosafari w Ptasim Raju ? Stawy Milickie
#HYDROcaching ? Hydropolis
Izerska Łąka ? Centrum Edukacji Ekologicznej

Współorganizatorem konkursu był portal Waszaturystyka.pl, który ufundował nagrodę w postaci pakietu reklamowego o wysokości 16 000 zł.

Dołącz do study tour w Szczecinie!

Szczecin zaprasza wszystkich organizatorów turystki, którzy chcieliby poznać Szczecin i podzielić się swoim odkryciem z innymi!

DOT i otwiera świetlicę dla ukraińskich dzieci

Dolnośląska Organizacja Turystyczna i wrocławskie Kolejkowo od 7 marca rusza ze świetlicą dla ukraińskich dzieci, która będzie dostępna w godzinach od 10 do 15 od poniedziałku do piątku w Kolejkowie, w Sky Tower na I piętrze.

Celem otwarcia świetlicy jest zajęcie się ukraińskimi dziećmi w wieku od 5-14 lat przez wolontariuszy posługujących się językiem ukraińskim. W tym czasie ich mamy czy babcie, będą mogły załatwić formalności związane np. z meldunkiem, wynajęciem mieszkania, zapisaniem ich do szkoły czy przedszkola, znalezieniem pracy etc.

Podczas zajęć będą pokazywane techniki modelarskie, poprowadzone zostaną zajęcia plastyczne oraz oczywiście będziemy możliwość zwiedzania Kolejkowa. W planach są również wizyty w innych wrocławskich atrakcjach.

LUTY 2022

Branża WOT promuje historyczne hotele

Produkt przeznaczony jest dla osób pasjonujących się historią Warszawy, ale przede wszystkim dla turystów krajowych i zagranicznych, którzy chętnie decydują się na pobyty w mniejszych hotelach butikowych czy apartamentach. Większość z wybranych obiektów położona jest w centrum Warszawy lub na Trakcie Królewskim, często i licznie odwiedzanym przez turystów. Inne zlokalizowane są z dala od centrum, ale przez swą oryginalność, historię i inspirujące motywy zasłużyły na dołączenie do projektu. We wstępie do opracowania wyjaśnione jest znaczenie definicji hotelu historycznego, butikowego i apartamentu w obiekcie historycznym, co może ułatwić podjęcie decyzji, który z nich wybrać.

Celem przygotowanego opracowania, z jednej strony, jest pokazanie alternatywy pobytu w stolicy, możliwość spotkania z historią starej Warszawy, jej architekturą, autentycznością i dziedzictwem kulturowym, z drugiej zaś, chęć zainspirowania naszych przyszłych gości odwiedzinami w stolicy


POT i Kuratorium Oświaty w Kielcach współpracują przy kształceniu kadr

Polska Organizacja Turystyczna i Kuratorium Oświaty w Kielcach będą wspólnie działać na rzecz doskonalenia oraz podnoszenia jakości kształcenia młodzieży i nauczycieli przygotowujących do zawodów turystycznych. Instytucje właśnie podpisały porozumienie w tej sprawie.

Porozumienie między Polską Organizacją Turystyczną a Kuratorium Oświaty w Kielcach zostało podpisane 9 lutego w siedzibie POT. Obie instytucje będą podejmować działania edukacyjno-informacyjne w zakresie doskonalenia oraz podnoszenia jakości kształcenia młodzieży i nauczycieli, organizować konkursy o tematyce turystycznej, prowadzić szkolenia, spotkania informacyjne, a przede wszystkim kształtować oraz rozwijać bazę szkoleniową dla szkół i placówek.

STYCZEŃ 2022

?Porozmawiamy o przyszłości ROT-ów i LOT-ów? - Forum Promocji Turystycznej

Czy wobec wstrzymania prac nad nową ustawą o promocji turystycznej, rozmowy o reformach układu POT-ROT-LOT mają sens. Czy regionalne i lokalne organizacje turystyczne mają dążyć do zmian samodzielnie, pozasystemowo? Czy kiedykolwiek wrócimy do rozmów o opłacie turystycznej? Na te między innymi pytania odpowiedzą uczestnicy debaty podczas X Jubileuszowego Forum Promocji Turystycznej w Orientarium w Łodzi.

Ustawa o ?nowym ładzie? słowem nie wspomina o opłacie turystycznej ? można się więc spodziewać, że ta ostatnia nie zostanie przez dłuższy czas wprowadzona. Opłata miała być elementem reformy ustawy o promocji turystycznej w Polsce. Skoro nie zostaje wprowadzona wraz z ogromną rewolucją podatkową, jaką jest ?nowy ład?, to raczej nie ma szans na rychłe zmiany w ustawie o promocji.


TurApka nowość na rynku turystycznym od POT

TurApka E-Certyfikacja Informacji Turystycznej to nowa aplikacja od Polskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki niej punkty lub centra IT sprawniej przejdą przez proces standaryzacji poziomu obsługi turystów.

Nowa aplikacja została stworzona do obsługi procesu E-Certyfikacji Informacji Turystycznej i dostęp jest na portalu https://certyfikacja-it.pot.gov.pl/. Nowe rozwiązanie pozwala na sprawne i w całości elektroniczne przyjmowanie wniosków, ich weryfikację i nadawanie oceny podmiotom świadczącym usługi informacji turystycznej.

Nowością tej edycji E-Certyfikacji, poza modyfikacją wymogów z zakresu dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami/niepełnosprawnościami oraz kompetencjami kadr, jest również wprowadzony QR kod potwierdzający ocenę zadowolenia przez samych turystów odwiedzających biura informacji turystycznej.


Warszawa więcej zapłaci do WOT

Miasto Warszawa zwiększy o 300 tys. zł swoją składkę do Warszawskiej Organizacji Turystycznej. Dzięki temu WOT będzie mógł zwolnić z opłaty innych członków dotkniętych skutkami pandemii.

W uzasadnieniu do zwiększenia składki Warszawy WOT wymieniała takie argumenty jak stopniowe odmrażanie turystyki, które w zeszłym roku następowało bardzo powoli, w różnych terminach i przy ciągłym zachowaniu limitów. Pomimo odczuwalnej obecności turystów krajowych w Warszawie obłożenie warszawskich hoteli w miesiącach wakacyjnych pozostawało na poziomie ok. 35 proc. Ruch z zagranicy odnowił się w niewielkim stopniu, a nowe obostrzenia przyjęte przez rząd pogorszą sytuację przedsiębiorców w najbliższych miesiącach.

Dzięki decyzji Prezydenta Warszawy stowarzyszenie będzie mogło w 2022 roku zwiększyć swoją aktywność w obszarze integracji, rozwoju (pozyskiwanie nowych członków) i promocji turystyki wypoczynkowej oraz MICE. W tym roku stawia na rozwój sektora HoReCa oraz tworzenie nowych innowacyjnych produktów, chce też promować turystykę zrównoważonego rozwoju.


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs na dofinansowania do turystyki

Dobra informacja dla branży turystycznej! Już niebawem rozpoczyna się nabór ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2022 r. Organizator konkursu wesprze finansowo zadania realizowane w jednym z trzech priorytetów:
1. Renowacja istniejących i wytyczanie nowych szlaków turystycznych na terenie Polski,
2. Innowacyjne rozwiązania w turystyce zwiększające bezpieczeństwo turystów,
3. Rozwój kwalifikacji kadr zawodowych i społecznych dla potrzeb turystyki w zakresie poprawy jakości świadczonych usług.

Do udziału w konkursie zapraszane są organizacje pozarządowe i jednostki działające na podstawie ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, funkcjonujące na rynku minimum 2 lata. Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań to 2,6 mln zł. Dofinansowanie nie może przekroczyć 75 proc. całkowitych kosztów realizacji zadania, wkład własny powinien wynosić minimum 10 proc. całkowitego kosztu.

Oferty są przyjmowane do 31 stycznia 2022 r., realizacja zadań nastąpi między 31 marca a 31 grudnia 2022 r.

GRUDZIEŃ 2021

PP ?Porty Lotnicze? przystąpiły do MROT

Jako członek MROT Porty Lotnicze będą mogły promować swoją ofertę lotniczą i pozalotniczą realizowaną przez Lotnisko Chopina, a w dalszej perspektywie także przez Lotnisko Warszawa-Radom. Spółka chce rozwijać swój biznes przez synergię z ofertą innych członków organizacji, współpracę oraz wzajemną wymianę doświadczeń. – Stołeczny port, którym zarządza PPL to turystyczna wizytówka miasta i jeden z najważniejszych punktów na mapie stolicy. W 2023 roku do grona mazowieckich portów dołączy też Lotnisko Warszawa-Radom, docelowo port komplementarny dla CPK. Wierzymy, że obecność PPL w gronie członków organizacji przyniesie ciekawe projekty związane z promocją naszej działalności i przyczyni się do promocji całego Mazowsza – mówi Piotr Czech, Dyrektor Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie. – Współpraca z PPL daje nam szansę na szerszą promocję atrakcji turystycznych naszego regionu wśród turystów przylatujących do Warszawy czy też w przyszłości do Radomia. Ze swojej strony chcemy przedstawić podróżnym gotowe propozycje wycieczek umożliwiających poznanie atrakcyjnych subregionów Mazowsza. Mam nadzieję, że współpraca z PPL przyczyni się do ożywienia turystyki przyjazdowej ? mówi Izabela Stelmańska, prezes MROT.

W centrum konferencyjnym poznańskiego Hotelu Novotel odbyła się druga edycja konferencji ?Turysta 2021 ? trendy w turystyce wiejskiej?

Centrum konferencyjne hotelu Novotel w Poznaniu po raz drugi stało się miejscem spotkania branży turystycznej w Wielkopolsce. Konferencja Turysta 2021 z inicjatywy Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

W krótkich a zarazem pełnych treści, energetycznych i inspirujących prelekcjach posłuchać mogliśmy 16 znamienitych osobowości ? naukowców, samorządowców, specjalistów w zakresie budowania marki, sieciowania, social mediów, influencer marketingu, turystyki kulinarnej oraz najlepszych praktyków w organizacji działalności obiektów turystycznych. Konferencja została zorganizowana w czwartek 23 września.

Podczas konferencji Turysta 2021 wystąpili:
– Magdalena Florek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) ? ?Każdy? czy ?Wybrany?? ? o istocie segmentacji
– Paulina Fedko (Chata Miłkowska) ? Pobudzenie ruchu turystycznego poza sezonem
– Małgorzata i Kamil Kowalewicz (RobimyPodroze.pl) ? Dostępność nie tylko z nazwy
– Sebastian Klauz (PolskiCaravaning.pl) ? Dostosowanie obiektów agroturystycznych do potrzeb turystyki caravaningowej
– Hubert Gonera (Landbrand) ? Turystyczna marka miejsca ? co decyduje o sukcesie?
– Joanna Ochniak (szef kuchni) ? Turystyka Kulinarna ? daj się skusić na smaczny i dochodowy biznes
– Mariusz Witczuk i Michał Pawłowski (Powiat Chodzieski) ? Wszystko czego szuka turysta ? kompleksowe narzędzie powiatu chodzieskiego
– Piotr Kasperczak (TravelMarketing.pl) ? 5 błędów które robisz na Twojej stronie, a które warto poprawić!
– Aleksandra Klonowska ? Szałek (Slowhop) ? Jak tworzyć treści na portale rezerwacyjne

Poza indywidualnymi wystąpieniami, jednym z elementów konferencji był panel dyskusyjny, który poprowadził Piotr Zmyślony z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na scenie pojawili się: Krystyna Święcicka (Wielkopolskie Towarzystwo Agroturystyki i Turystyki Wiejskiej), Jarosław Lisiecki (LGD Gościnna Wielkopolska), Artur Pomianowski (Zachodniopomorska Regionalna Organizacja Turystyczna), Agnieszka Kowalska (Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna) i Jakub Faige (Dolnośląska Organizacja Turystyczna). Eksperci dyskutowali o tym, w jaki sposób pandemia koronawirusa zmieniła sytuację na rynku turystycznym na obszarach wiejskich.


Zakończył się cykl szkoleń w ramach Akademii Liderów

14 grudnia Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zorganizował konferencję pt. ?Liderzy polskiej turystyki ? kompetencje i wyzwania?, która wieńczyła szerszy projekt realizowany pod hasłem ?Akademia Liderów – podniesienie kompetencji zawodowych kadry menadżerskiej na temat zarządzania destynacją turystyczną i jakością produktów turystycznych”. FROT realizował go od października.

Akademia Liderów to cykl specjalistycznych szkoleń przeznaczonych dla przedstawicieli regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych, ściślej ? kadry menadżerskiej tych organizacji. Celem było podniesienie ich kompetencji w obszarach związanych z tworzeniem, rozwijaniem marek turystycznych i zarządzeniem nimi. Od października go grudnia 2021 r. odbyło się w sumie sześć warsztatów, które dotyczyły m.in. budowania i rozwijania marki terytorialnej, komercjalizowania oferty turystycznej, realizowania badań ruchu turystycznego i wykorzystania wyników do rozwijania lokalnej turystyki, także zarządzania marką.

LISTOPAD 2021

Powstała Wrocławska Organizacja Turystyczna. Na początek 16 podmiotów

WROt Ma służyć nie tylko turystom ale i zrzeszonym organizacjom, instytucjom oraz lokalnemu biznesowi. Powołana z początkiem listopada Wrocławska Organizacja Turystyczna (WROt) zrzesza przedstawicieli znanych instytucji, organizacji, czy lokalnych firm. Organizację może jednak budować każdy, także osoby fizyczne.

WROt tworzą wspólnie znane instytucje, firmy i organizacje pozarządowe. Należą do nich między innymi Muzeum Narodowe, Centrum Historii Zajezdnia, Hydropolis, Wrocławskie Zoo, Dolnośląska Izba Turystyczna, PTTK, Hala Stulecia, Browar Stu Mostów, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu czy MPK.


We Wrocławiu trwa Forum POT ? ROT ? LOT

Prawie 120 osób z Polski oraz szefowie zagranicznych ośrodków Polskiej Organizacji Turystycznej omawia we Wrocławiu najważniejsze wyzwania branży turystycznej. Forum to cykliczne spotkanie z udziałem władz POT i przedstawicieli organizacji regionalnych (ROT) i lokalnych (LOT). Polska Organizacja Turystyczna to rządowa agencja, której misją jest promocja Polski ? w kraju i na świecie natomiast ROT-y i LOT-y to jej regionalne i lokalne odpowiedniki mające stanowić płaszczyznę współpracy międzysektorowej na rzecz rozwoju turystyki. Spotkanie we Wrocławiu ma na celu wymianę informacji i zacieśnienie współpracy tych podmiotów. To także doskonała okazja, aby lepiej poznać stolicę Dolnego Śląska.

Forum we Wrocławiu planowane było na rok 2020, lecz pandemia koronawirusa wymusiła zmianę terminu. W trwającym od 15 listopada serii dyskusji i narad po raz pierwszy biorą udział reprezentanci Wrocławskiej Organizacji Turystycznej, która ukonstytuowała się zaledwie przed tygodniem. Wydarzenie potrwa do środy, 17 listopada.


POT będzie współorganizować konkurs Teraz Polska Turystyka

Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta oraz prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Krzysztof Przybył podpisali porozumienie o współpracy. Jej celem jest skuteczne współdziałanie na szczeblu ogólnopolskim i kreowanie wybitnych talentów odpowiadających oczekiwaniom rynku turystycznego we współpracy ze środowiskiem naukowym.


LOT KOCIEWIE pracuje nad wydawnictwami promocyjnymi

Jeszcze w tym roku Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE planuje wypuścić na rynek wydawnictwa promocyjne dotyczące powiatu tczewskiego.

Pierwszą z nich ma być dokładna mapa powiatu tczewskiego. Znajdą się na niej szlaki (piesze, rowerowe, kajakowe), atrakcje turystyczne, kapliczki, pomniki przyrody i punkty widokowe. Część opisowa zawierać zaś będzie informacje na temat bazy noclegowej, gastronomicznej i okołoturystycznej. To ponoć pierwsza tak szczegółowa mapa tego zakątka woj. pomorskiego.

LOT KOCIEWIE pracuje też nad dwiema grami planszowymi. Jedna z nich jest podobna do popularnego ?Chińczyka?. Pomysłodawcy zadbali, aby szata graficzna, stylistyka nawiązywała do miejsc, atrakcji charakterystycznych dla regionu i mieszkańców. Druga gra, pod nazwą „WANDRY Kociewskie”, ma umożliwić turystom ?wędrówkę? po regionie i poznanie jego atrakcji.


Najbliższe wydarzenia

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

26-27 kwietnia 2022 r. - Warsztat szkoleniowo- konsultacyjny w Kołobrzegu

Dwudniowy warsztat szkoleniowo- konsultacyjny dla liderów Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszary Metropolitalnego

31 marca 2022 r. - Konferencja w Szczecinie

Konferencja inaugurująca działania na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego
Miejsce: sala konferencyjna Szczecińskiego Dom Sportu, ul. Wąska 16, piętro I

15 grudnia 2021 r. - Konferencja w Darłówku

Konferencja inaugurująca działania na terenie Powiatu Sławieńskiego
Miejsce: sala konferencyjna w Terminalu Turystycznym,  ul. Kotwiczna 14


Harmonogram realizacji

Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ

Kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki

Aktywni Obywatele - Fundusz Regionalny
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

W ramach projektu podjęte zostaną następujące działania:

  • Dwie konferencje inicjujące działania (w Darłowie i Szczecinie)

Konferencje skierowane do sektora urzędników JST, działaczy branżowych NGO oraz przedsiębiorców sektora turystyki, mające na celu wprowadzenie do projektu, przedstawienie planowanych działań, zaprezentowanie idei MODELU współpracy JST-NGO w sektorze turystyki oraz pokazanie korzyści z realizacji działań projektowych.

  • Przygotowanie raportów na temat stanu obecnego dla obu obszarów Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Raport ma na celu analizę dotychczasowej współpracy NGO i podmiotów branży turystycznej z JST, którego finalnym celem będzie opracowanie funkcjonalnej Lokalnej Polityki Turystyki dla obu obszarów.

  • Warsztaty szkoleniowo-konsultacyjne dla lokalnych liderów.

Dwudniowy warsztat szkoleniowo-konsultacyjny, który ma za zadanie poszerzyć wiedzę z zakresu MODELU współpracy JST-NGO sektora turystyki. Podczas warsztatu przewidziana jest dyskusja oraz wspólne zaplanowanie i uzgodnienie harmonogramu działań w każdym z obszarów. Wartością dodaną wydarzenia będzie integracja i wymiana doświadczeń wśród uczestników.

  • Opracowanie dwóch Lokalnych Polityk Turystyki

Proces szkoleń, warsztatów, pracy ekspertów, konsultacji i uzgodnień realizowany osobno dla każdego obszaru z partycypacyjnym udziałem przedstawicieli NGO sektora turystyki oraz właściwych dla nich JST. Działanie realizowane będzie we współpracy z partnerem norweskim ? Western Norway University of Applied Sciences (HVL).

  • Krajowy studyjny wyjazd szkoleniowo-integracyjny

Dwudniowy wyjazd autokarowy dla uczestników działań projektowych z Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mający a celu spotkanie i wymianę doświadczeń m.in.: z Pomorską Regionalną Organizacją Turystyczną, Gdańską Organizacją Turystyczną, i LOT Serce Kaszub. Jedną z wielu korzyści będzie szersza integracja wewnętrzna każdej z grup oraz zacieśnienie współpracy ponadregionalnej.

  • Wyjazd studyjny do Norwegii

Wyjazd do Norweskiego partnera projektu, dla grupy najbardziej aktywnych uczestników. Celem wyjazdu jest bezpośrednie zapoznanie się z zagranicznymi praktykami. Jednym z działań będą spotkania, rozmowy z przedstawicielami lokalnych organizacji pełniących działania zbliżone do ROT i LOT. Finalnym efektem tego działania, ma być przeniesienie norweskich dobrych praktyk do Polski.

  • Dwie konferencje kończące działania

Organizacja dwóch oddzielnych konferencji podsumowujących projekt, na terenie Powiatu Sławieńskiego oraz Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, na które zaproszone zostaną środowiska lokalne danego regionu, zajmujące się zagadnieniami sektora turystyki. Przedstawione będzie podsumowanie zrealizowanych działań, kolejno prezentacja wypracowanej polityki turystycznej dla obszaru działania danej LOT oraz przedstawienie planów działań wdrażających wypracowane kierunki i standardy lokalnej polityki turystyki.

  • Działania komunikacyjne

Informacje o realizowanych działaniach, zgłaszanych inicjatywach, pomysłach itp. zamieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej projektu. Bieżące etapy i efekty działań prezentowane będą również na portalu Facebook, za pomocą mailingu bezpośredniego, poprzez wzmianki w mediach zarówno lokalnych, jak i branżowych oraz na stronach internetowych partnerów projektu.