Sprawnie dla niepełnosprawnych

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Sprawnie dla niepełnosprawnych

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

O PROJEKCIE

Po raz kolejny podejmujemy temat obsługi osób z niepełnosprawnościami w branży turystycznej.

Śledząc rynek turystyczny widzimy potrzebę podnoszenia kompetencji i umiejętności kadr obsługujących turystów, w szczególności w zakresie specyfiki środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Polska jest regionem chętnie odwiedzanym przez turystów starszych, a duża liczba miejscowości uzdrowiskowych, obiektów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych przyciąga również wiele osób z niepełnosprawnościami. Dlatego właśnie chcemy podnosić świadomość i umiejętności osób obsługujących tę grupę turystów.

Co przygotowaliśmy w ramach projektu SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

 • opracowaliśmy i wydaliśmy Vademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych,
 • zorganizowaliśmy szkolenia w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz turystów starszych,
 • na stronie internetowej publikujemy materiały poświęcone tej tematyce,
 • za pośrednictwem Facebooka oraz newsletterów przekazujemy praktyczne porady dotyczące tematyki obsługi i specyfiki potrzeb turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych,
 • korzystając z korespondencji mailowej i newsletterów z chęcią wymieniamy się swoimi doświadczeniami i wspieramy potrzebujących!

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rozwoju.

SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHVademecum obsługi turystów z niepełnosprawnościamioraz osób starszych

Co znajdziecie w naszym wydawnictwie?

 • ustalenia terminologiczne i klasyfikacje niepełnosprawności
 • podstawy warsztatu kadr turystycznych – pilotów, przewodników, rezydentów i animatorów
 • specyfikę i metodykę obsługi grup z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych
 • szczegółowe omówienie zasad obsługi grup osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz osób starszych, czyli silver tourism

Szkolenia ?Vademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Celem naszych szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności osób obsługujących turystów w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, a tym samym zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty turystycznej dla tej grupy turystów.

Przygotowana przez nas formuła spotkań pozwoliła każdemu uczestnikowi na przejście pełnego cyklu szkoleniowego, złożonego z 4 bloków tematycznych poświęconych obsłudze osób:

 • niepełnosprawnych ruchowo
 • niewidomych i niedowidzących
 • głuchych i niedosłyszących
 • niepełnosprawnych intelektualnie

W każdej z grup trenerzy poruszą zagadnienia związane z silver tourismem.

Szkolenie BEZPŁATNE. Odbywało się w formie wirtualnej od 14 do 19 grudnia, codziennie w dwóch blokach 17:00-18:30 i 18:45-20:15.

HARMONOGRAM

 • poniedziałek 14 grudnia 2020
  Turystyka osób z niepełnosprawnościami i osób starszych ? podstawy warsztatu
  prowadzący: dr Zbigniew Głąbiński
 • wtorek 15 grudnia 2020
  Turystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną
  prowadząca: prof. dr hab. Irena Ramik-Mażewska
 • środa 16 grudnia 2020
  Turystyka osób niepełnosprawnych ruchowo
  prowadząca: Małgorzata Tokarska
 • czwartek 17 grudnia 2020
  Turystyka osób niewidomych i niedowidzących
  prowadząca: Joanna Kędzierska
 • piątek 18 grudnia 2020
  Turystyka osób głuchych i niedosłyszących
  prowadząca: Elwira Rewcio
 • sobota 19 grudnia 2020
  Turystyka osób w starszym wieku
  prowadząca: Marta Giezek

Zajrzyj na nasze wydarzenie na Facebooku

W trakcie trwania projektu regularnie publikowaliśmy posty z praktycznymi poradami dotyczącymi obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz informacje dotyczące szkoleń.

Zobacz co zrobiliśmy!

 ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
 tel.: (91) 488 00 50
fax: (91) 488 08 81
forum@forumturystyki.pl

Joanna Rutkowska
Koordynator projektu
joanna.rutkowska@zart.pl
tel. 603 280 364