Sprawnie dla niepełnosprawnych

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

Sprawnie dla niepełnosprawnych

Pomagamy zwiększyć jakość obsługi turystów z niepełnosprawnościami oraz osób starszych.

O PROJEKCIE

Po raz kolejny podejmujemy temat obsługi osób z niepełnosprawnościami w branży turystycznej. W latach 2003 – 2008 przeprowadziliśmy kilka projektów, które zakończyły się wydaniem 3 publikacji książkowych na ten temat. Nakłady się wyczerpały, techniki obsługi ewoluują, a ten segment turystyki dynamicznie się rozwija…

Śledząc rynek turystyczny widzimy potrzebę podnoszenia kompetencji i umiejętności kadr obsługujących turystów, w szczególności w zakresie specyfiki środowiska osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych. Polska jest regionem chętnie odwiedzanym przez turystów starszych, a duża liczba miejscowości uzdrowiskowych, obiektów rehabilitacyjnych i sanatoryjnych przyciąga również wiele osób z niepełnosprawnościami. Dlatego właśnie chcemy podnosić świadomość i umiejętności osób obsługujących tę grupę turystów.

Co przygotowaliśmy w ramach projektu SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH?

 • opracowujemy i wydamy „Vademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”,
 • zorganizujemy szkolenia w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz turystów starszych,
 • na stronie internetowej publikujemy materiały poświęcone tej tematyce,
 • za pośrednictwem Facebooka oraz newsletterów przekazujemy praktyczne porady dotyczące tematyki obsługi i specyfiki potrzeb turystów z niepełnosprawnościami i osób starszych,
 • korzystając z korespondencji mailowej i newsletterów z chęcią wymienimy się swoimi doświadczeniami i wesprzemy potrzebujących!

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Rozwoju.

SPRAWNIE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCHvademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościamioraz osób starszych

Co znajdziecie w naszym wydawnictwie?

 • ustalenia terminologiczne i klasyfikacje niepełnosprawności
 • podstawy warsztatu kadr turystycznych – pilotów, przewodników, rezydentów i animatorów
 • specyfikę i metodykę obsługi grup z udziałem osób niepełnosprawnych i starszych
 • szczegółowe omówienie zasad obsługi grup osób z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną, niewidomych i niedowidzących, głuchych i niedosłyszących oraz osób starszych, czyli silver tourism

Szkolenia „Vademecum obsługi turysty z niepełnosprawnościami oraz osób starszych”

grudzień 2020, Szczecin

Informacje dotyczące miejsca szkolenia, opłaty oraz terminów zgłoszeń zostaną podane już wkrótce.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji i umiejętności osób obsługujących turystów w szczególności osób z niepełnosprawnościami oraz osób starszych, a tym samym zwiększenie dostępności i rozszerzenie oferty turystycznej dla tej grupy turystów.

Przygotowana przez nas formuła spotkań pozwoli każdemu uczestnikowi na przejście pełnego cyklu szkoleniowego, złożonego z 4 bloków tematycznych poświęconych obsłudze osób:

 • niepełnosprawnych ruchowo
 • niewidomych i niedowidzących
 • głuchych i niedosłyszących
 • niepełnosprawnych intelektualnie

W każdej z grup trenerzy poruszą zagadnienia związane z silver tourismem.

Dołącz do naszego wydarzenia na Facebooku

Regularnie publikujemy posty z praktycznymi poradami dotyczącymi obsługi osób z niepełnosprawnościami oraz najświeższe informacje dotyczące szkoleń.

Dołącz do wydarzenia

 ul. Korzeniowskiego 1 70-211 Szczecin
 tel.: (91) 488 00 50
fax: (91) 488 08 81
forum@forumturystyki.pl

Joanna Rutkowska
Koordynator projektu
joanna.rutkowska@zart.pl
tel. 603 280 364