iwt_znakINSTYTUT WSPIERANIA TURYSTYKI utworzony został przez Stowarzyszenie Forum Turystyki Regionów w ramach realizacji projektu „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, realizowanego w ramach środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Powstał z myślą o tych wszystkich, którzy tworzą zachodniopomorską turystykę. Jego podstawowym celem jest zbudowanie podstaw podwyższenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji turystycznych kadr zawodowych i społecznych w regionie.

 

Korzenie powstania Instytutu sięgają 19 listopada 2007 roku, kiedy to podpisano list intencyjny ws. utworzenia Regionalnego Centrum Doradztwa i Szkoleń Sektora Turystyki (tożsame z Instytutem Wspierania Turystyki – przyp. red.). Wówczas, w wyniku realizacji projektu finansowanego ze środków Inicjatywy Wspólnotowej Interreg III A (Regionalny System Doradztwa i Szkoleń Kadr Turystycznych), określono cele i założenia funkcjonowania Instytutu.

 

Instytut Wspierania Turystyki jest dynamicznie rozwijającą się platformą współpracy, dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w branży turystycznej. Zajmuje się tworzeniem od podstaw instytucjonalnych i prywatnych struktur sektora turystyki, świadczeniem szeroko pojętych usług doradczych i szkoleniowych oraz prowadzeniem badań rynku i preferencji konsumentów. Pisze i realizuje projekty ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje z kilkudziesięcioma trenerami i doradcami, a także ze specjalistami w dziedzinie badań.

 

Prowadzi aktywną działaność na terenie województwa zachodniopomorskiego oraz realizuje pojedyncze przedsięwzięcia w innych regionach. Jest otwarty na współpracę z wszystkimi zainteresowanymi kontrahentami: firmami, instytucjami i organizacjami z całego kraju. Zapewnia doradztwo i wsparcie, pomaga wypracować wspólne przedsięwziecia w realizacji przez wielu lokalnych i regionalnych partnerów.

 

Zapraszamy do współpracy i partnerstwa na rzecz rozwoju sektora turystyki w Polsce.