25-lecie działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW i zakończenie projektu "Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ" 

W lutym odbyły się uroczyste obchody 25-lecia działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW, które w części oficjalnej było połączone z zakończeniem projektu "Działając RAZEM, osiągamy WIĘCEJ". Stowarzyszenie odznaczone przez MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”.

We wtorek 28 lutego 2023r w Szczecinie odbyło się uroczyste spotkanie z okazji jubileuszu 25-lecia działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. Jest to jedyne aktywne ogólnopolskie stowarzyszenie sektora turystyki, mające swoją siedzibę w Szczecinie i od 25 lat bezustannie oraz dynamicznie działające na rzecz rozwoju polskiej turystyki. Jubileusz to nie tylko powód do dumy dla stowarzyszenia i jego członków, ale również chluba dla miasta Szczecina i całego regionu zachodniopomorskiego.

Na uroczystość obchodów przybyli członkowie, współpracownicy, wieloletni partnerzy – osoby zasłużone i związane od wielu lat z sektorem turystyki. Wśród gości można było spotkać Elżbietę Wyrwicz – przedstawiciela Departamentu Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki, Józefa Ratajskiego – Prezesa Związku Pracodawców Turystyki LEWIATAN, Lidię Wiszniewską – Honorową Konsul Królestwa Szwecji w Polsce oraz grono zachodniopomorskich przedsiębiorców, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, a także środowiska nauki z Uniwersytetu Szczecińskiego.

Uroczystym punktem wydarzenia było wręczenie FORUM TURYSTYKI REGIONÓW odznaki honorowej „Za zasługi dla turystyki” przyznanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. W imieniu Ministra Andrzeja Gut-Mostowego podziękowanie za wkład i udział w rozwój polskiej turystyki złożyła przedstawicielka Departamentu Turystyki MSiT Pani Elżbieta Wyrwicz i odczytała oficjalny list gratulacyjny od Ministra, w którym czytamy m.in.. „W ciągu 25 lat zrealizowaliście Państwo wiele przedsięwzięć kreujących nowe możliwości rozwoju w branży turystycznej. Do znaczących sukcesów Forum należy zaliczyć współautorstwo i organizację GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI, inicjatywę utworzenia Radę Konsultacyjnej Izby Turystyki w Polsce, współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, prowadzenie wieloletniej, aktywnej działalności w obszarze szkoleń dedykowanych dla kadr branżowych i samorządowych zajmujących się rozwojem sektora turystyki”.

Indywidualne odznaki „Za zasługi dla turystyki” odebrało również sześciu zasłużonych członków Forum:

  1. Bucholz Michał – ekspert sektora turystyki m.in. w programie TURIN przygotowując polską turystykę do wejścia do Unii Europejskiej
  2. dr hab. Głąbiński Zbigniew – przedsiębiorca oraz pracownik naukowy, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
  3. Helińska Gabriela – prezes Salonu Edukacyjnego EMPIRIA sp. z o.o.
  4. Kluszczyńska-Kotla Lucyna – dyrektor Biura Turystyki Kotla Travel
  5. Szczepaniec Stanisław – ekspert, były dyrektor ORBISU, BORT PTTK oraz Szczecińskiej Agencji Turystycznej
  6. Wiszniewska Lidia – była Dyrektor sieci hoteli Radisson, obecnie Honorowa Konsul Królestwa Szwecji w Polsce

Podczas uroczystości nastąpiło również oficjalne wręczenie dla FORUM TURYSTYKI REGIONÓW Certyfikatu ISO 9001:2015 w obszarze: Wspieranie rozwoju sektora turystyki, doradztwo, szkolenia, badania oraz realizacja projektów finansowanych ze środków UE i innych programów pomocowych. Certyfikat wręczył przedstawiciel jednostki certyfikującej URS – United Registrar  of Systems Polska.

Obchody 25-lecia stowarzyszenia były również powiązane z zakończeniem projektu „Działając RAZEM osiągamy WIĘCEJ” – kształtowanie lokalnej polityki w obszarze turystyki, w ramach którego przygotowano analizę stanu i kierunki rozwoju polityki turystycznej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz dla Powiatu Sławieńskiego. Projekt realizowany był w ramach programu – AKTYWNI OBYWATELE – Fundusz Regionalny i przyczynił się do ciągłego rozwoju i kooperacji między urzędami, biznesem a organizacjami pozarządowymi .

W czasie uroczystości, prezes stowarzyszenia – Marek Migdal, wyraził wdzięczność za dotychczasowe 25 lat działalności i wyróżnił blisko 50 członków i przyjaciół FORUM z całej Polski. Osoby, które w wybitny sposób przyczyniły się do rozwoju stowarzyszenia otrzymały statuetki z podziękowaniem za dotychczasową współpracę. Marek Migdal zadeklarował również, że te 25 lat to jednak nie koniec działalności FORUM TURYSTYKI REGIONÓW i dalej będzie prężnie działać na arenie ogólnopolskiej i wspierać sektor turystyki.


O FORUM TURYSTYKI REGIONÓW. 

FORUM TURYSTYKI REGIONÓW zaangażowane jest w szereg działań aktywizujących sektor  turystyki i skupia osoby, które są chętne do współpracy i wymiany doświadczeń. Do najważniejszych sukcesów należy przede wszystkim: współtworzenie ustawy O usługach turystycznych, inicjatywa utworzenia Rady Krajowej Izb Turystyki w Polsce, współtworzenie Zachodniopomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej (ZROT), organizacja GREMIUM EKSPERTÓW TURYSTYKI – największej cyklicznej ogólnopolskiej konferencji naukowo-branżowo-samorządowej sektora turystyki (nieprzerwanie od 2023r.), cykl działań wspierających turystykę osób z niepełnosprawnościami oraz wsparcie tworzenia większości Lokalnych Organizacji Turystycznych (LOT) w woj. zachodniopomorskim.

Jednocześnie Forum przez lata istnienia tworzyło i koordynowało wiele projektów ogólnopolskich i unijnych. Koordynowało projekt „RAZEM można WIĘCEJ – partnerstwa lokalne w turystyce narzędziem sukcesu zmian gospodarczych”, prowadząc analizy, szkolenia, kreowanie lokalnych produktów turystycznych a także opracowując strategie działania dla LOTów. Stowarzyszenie podjęło się również koordynowania projektów edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, zielonych zakupów i pro-ekologicznego wizerunku firm turystycznych „Zielone światło w gospodarce turystycznej na terenach chronionych”.

Przez 10 lat FORUM było organizatorem cyklu ogólnopolskich imprez pn. Szkolna Giełda Turystyczna „PRZYGODA”, w tym konkursów dla młodzieży szkolnej pn. „Województwo w zmysłach” i „Świat w zmysłach”.

W latach 2006 – 2008, stowarzyszenie koordynowało na terenie woj. zachodniopomorskiego projekt „TURYSTYKA-WSPÓLNA SPRAWA”, który był największym projektem szkoleniowym Unii Europejskiej dla polskiego sektora turystyki. W ubiegłym roku natomiast zakończono największy w Polsce cykl szkoleniowy z obszaru  podnoszenia umiejętności turystycznych NGO w zakresie uczestnictwa w procesie stanowienia prawa – projekt pt. RAZEM można LEPIEJ kształtować prawo.

W ramach działalności FORUM, opracowano również Model współpracy NGO – JST  w sektorze turystyki i „Kodeks Dobrych Praktyk”, które opisane zostały w wydawnictwie książkowym pt. Poradnik współpracy JST-NGO w sektorze turystyki, w którym w praktyczny sposób opisano zasady współpracy i relacji urzędów miast i gmin a także urzędów marszałkowskich z organizacjami pozarządowymi, a w szczególności z Regionalnymi  i Lokalnymi Organizacjami Turystycznymi.  Poradnik w 2021 roku zdobył specjalne wyróżnienie magazynu Wiadomości Turystycznej podczas Gali Róży Regionów.