RAZEM można WIĘCEJ

Od samego początku swojej działalności Forum Turystyki Regionów za cel obrało sobie integrację środowisk branżowych i aktywizację ich działalności. To z naszej inicjatywy Regionalne Izby Turystyki działając w Polsce w 1995 roku rozpoczęły współpracę tworząc w efekcie ogólnopolską Radę Krajową Izb Turystyki. Jesteśmy również współautorami i organizatorami ogólnokrajowego, naukowo-branżowo-samorządowego Gremium Ekspertów Turystyki.

Szczególnie aktywnie włączyliśmy się we wsparcie funkcjonowania Lokalnych Organizacji Turystycznych poprzez krzewienie aktywnej współpracy między przedsiębiorcami i władzami samorządowymi. W latach 2009-2012 zrealizowaliśmy cykl projektów na rzecz współpracy partnerskiej JST i NGO oraz przedsiębiorców, doprowadzając do powstania 26 LOTów w województwie zachodniopomorskim (najwięcej w Polsce) i przecierając szlak dla tego typu działań w innych regionach kraju. Ściśle współpracujemy z Ogólnopolskim Porozumieniem LOT, Forum ROT, PIT, IGHP, ZPT Lewiatan i wieloma innymi organizacjami branżowymi.